เหม็นยางอุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงทิศเหนือและเป็นหมดไปกระทำการกลุ่มธานีภาคดวงตะวันออกเฉียงทิศอุดร | www.classifieddaily.info 

เหม็นยางอุดรธานี เป็นจ.ใหญ่ในภาคพระอาทิตย์ออกเฉลียงทิศเหนือและเป็นหมดไปกระทำการกลุ่มธานีภาคดวงตะวันออกเฉียงทิศอุดร

ลงประกาศเมื่อ 21 มิ.ย. 2560 อัพเดทล่าสุด 21 มิ.ย. 2560 03:17:33 น. เข้าชม 146 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

จังหวัดอุดรธานี เป็นบุรีใหญ่ในภาคดวงตะวันออกเลี่ยงเหนือและเป็นศูนย์ปฏิบัติการกลุ่มบุรีภาคสุริยาออกเลี่ยงทิศเหนือตอนบน 1 ของประเทศสยาม เหม็นยางอุดรและเป็นแกนกลางกลางพท.ลุ่มน้ำโขง เดิมตำแหน่งที่ตั้งตรงนี้เป็นบ้านเดื่อหมากแข้งซึ่งมีมานานร่วมสมัยกับภาราเวียงจันทน์ อาณาจักรล้านช้าง จังหวัดอุดรธานีได้รับการสถาปนาให้เป็นเมืองยิ่งใหญ่ของหัวนครฝ่ายนอกเหนือทำนองเป็นทางราชการในสมัยแผ่นดินที่ 4 ปี พ.ศ. 2436 โดยพลตรี พระเจ้าบรมวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงแจ่มแจ้งศิลปาคม เกิดจากการรวมกันของหัวประเทศฝ่ายนอกเหนือ คือ เมืองกุมภวาปี นครหนองหาน เมืองนครเขื่อนขันธ์กาบแก้วบัวบาน และบ้านเดื่อหมากแข้ง อยู่***งจากบางกอก 564 กิโล มีดินแดนราว 11,730 คอกกิโล (กะ 7,331,438.75 ไร่) อนุกรมที่ 4 ของภาคอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศเหนือ และยังมีอู่ความศิวิไลซ์ที่เก่าแก่แห่งหนึ่งของประเทศและของโลกเหม็นยางอุดร มีสภาพภูมิประเทศที่อุดมเพียบพร้อม จ.จังหวัดอุดรธานีเคยเป็นที่ตั้งของมณฑลอุดรในสมัยรัตนโกสินทร์ มีอาณาเขตถือบังเหียนกว้างใหญ่ใหญ่ยอดในรัฐ สมัยปัจจุบันจังหวัดอุดรธานีเป็นศูนย์กลางกลางการการติดต่อสื่อสารทั้งอากาศและทางถนนของภาคตะวันออกทแยงทิศอุดร เป็นแกนกลางกลางกลุ่มงานราชการและด้านเศรษฐกิจแห่งโดดๆของภาคพระอาทิตย์ออกย้วยทิศอุดรและภูมิภาคลุ่มน้ำโขง รวมทั้งมีศูนย์ทระสองทระสุมและขนมธรรมเนียมภาคสุริยาออกเฉลียงทิศเหนือตอนบนด้วย จากหลักฐานทางเหตุการณ์ในอดีตและโบราณคดีพบว่า แถวพื้นที่ที่เป็นบุรีจังหวัดอุดรธานีในปัจจุบันนี้ เคยเป็นถิ่นที่อยู่ของสามัญชนมาตั้งแต่สมัยก่อนพงศาวดารคาดคะเน 5,000-7,000 ปี จากหลักฐานการค้นพบที่บ้านเชียง อำเภอหนองหานและภาพเขียนหนังสือสีบนผนังถ้ำที่อำเภอบ้านผือ เป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นเป็นอย่างดีจนเป็นที่อ่อนข้อเหม็นยางอุดรซูฮกในกลุ่มทำความเข้าใจเรื่องเก่าแก่และโบราณคดีระหว่างบ้านเมืองว่า ชุมชนที่เป็นถิ่นที่อยู่ของมานพก่อนเรื่องเก่าแก่ที่จ.อุดรธานี มีอารยธรรมความโตขึ้นในตำแหน่งสูง และอาจถ่ายทอดความเจริญนี้ไปสู่บ้านเมืองจีนก็อาจเป็นได้ โดยล้วนๆวิธียิ่งเครื่องเคลือบสีลายเส้นที่บ้านเชียงนั้นคาดคะเนว่าอาจเป็นเครื่องปั้นดินเผาสีลายเส้นที่เก่าที่สุดของโลก เหม็นยางอุดร หลังจากยุคความพัฒนาที่บ้านเชียงแล้ว เขตที่เป็นเมืองจังหวัดอุดรธานีก็ยังคงเป็นที่อยู่เข้าอยู่ของสามัญชนสืบต่อมาอีกจนจวบจนสมัยพงศาวดารของประเทศไทย นับตั้งแต่สมัยทวารวดีเหม็นยางอุดร (พ.ศ. 1200-1600) สมัยลพบุรี (พ.ศ. 1200-1800) และสมัยกรุงสุโขทัย (พ.ศ. 1800-2000) จากหลักฐานที่พบคือใบเสมาสมัยทวารวดีลพบุรี และภาพประพันธ์ปูนบนผนังโบสถ์ที่ปรักหักพังมณฑลทิวเขาภูพาน ใกล้วัดรอยพระบาทบัวบก อ.บ้านผือ แต่ทั้งนี้ยังไม่กำเนิดหลักฐานชื่อจังหวัดอุดรธานีมีขึ้นในประวัติศาสตร์แต่ดุจใด ต่อมาในสมัยกรุงศรีอยุธยาเป็นราชธานีเหม็นยางอุดร ทำเลที่ตั้งที่เป็นจังหวัดจังหวัดอุดรธานีอุบัติในพงศาวดารครั้นราวปีจอ พ.ศ. 2117 พระเจ้ากรุงหงสาวดีได้ทรงมาตรฐานทัพไทยให้ไปช่วยตีกรุงศรีสัตนาคนหุต (เวียงจันทน์) โดยให้สมเด็จพระมหาธรรมราชากับสมเด็จพระนเรศวรอติราชยกทัพไปช่วยรบ แต่ครั้นพยุหะไทยมาถึงนครหนองบัวลำภูซึ่งเป็นเหม็นยางอุดรประเทศหน้าด่านของพาราเวียงจันทน์ สมเด็จพระนเรศวรอติราชป่วยด้วยไข้ทรพิษจึงยกทัพกลับไม่ต้องรบพุ่งกับเวียงจันทน์ และที่เมืองหนองบัวลำภูนี่เองสันนิษฐานว่าเคยเป็นนครที่มีความพัฒนามาตั้งแต่สมัยขอมเรืองแรง ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์เป็นราชธานีนั้น จ.จังหวัดอุดรธานีได้พัวพันกับการศึกสงคราม กล่าวคือในระหว่างปี พ.ศ. 2369-2371 ได้เกิดกบฏเจ้าอนุพงศ์ยกทัพเข้ามายึดมณฑลจังหวัดนครราชสีมา ซึ่งมีตัวนำคือ คุณหญิงโม (ท้าวสุรนารี) พยู่ห์เจ้าอนุพงศ์ได้ถอยทัพมาตั้งรับที่พาราหนองบัวลำภู และได้ต่อสู้กับกองทัพไทยและชาวนครเหม็นยางอุดรหนองบัวลำภูจนทัพเจ้าอนุพงศ์แตกพ่ายไป จนกว่าในปลายรัชสมัยสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว กะปี พ.ศ. 2411 ได้เกิดความลนลานขึ้นในมณฑลจังหวัดอุดรธานี เนื่องมาจากพวกฮ่อซึ่งพยู่ห์ไทยได้ยกขึ้นไปปราบปรามจนสงบได้เป็นการชั่วคราว พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ ท่านเจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคม ในปี พ.ศ. 2428 รัชสมัยบาทเหม็นยางอุดรสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พวกฮ่อได้รวมตัวก่อหวอดร้ายแข็งข้อเสิบสานขึ้นอีกในมณฑลจังหวัดอุดรธานีและฝั่งซ้ายสายน้ำโขง และมีทีท่าจะรุนแรง บาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้า ให้พระเป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหมื่นประจักษ์ศิลปาคม เป็นขุนพลใหญ่ฝ่ายใต้ และเจ้าหมื่นไวยวรนาถเป็นขุนศึกใหญ่ฝ่ายเหนือ ไปทำการปราบปรามพวกฮ่อ ในเวลานั้นภาราอุดรธานีก็ยังไม่ปรากฏชื่อ พางแต่มีขึ้นชื่อ "บ้านหมากแข้ง" หรือ "บ้านเดื่อหมากแข้ง" สังกัดภาราหนองคายขึ้นการดำเนินงานกับมณฑลอุดรธานี และกรมหมื่นเข้าใจศิลปาคมขุนศึกใหญ่ฝ่ายใต้ได้เดินทัพผ่านบ้านหมากแข้งไปทำการปราบปรามพวกฮ่อจนสงบ ภายหลังการปราบปรามฮ่อสงบแล้วเหม็นยางอุดร ไทยมีกรณีวิวาทกับฝรั่งเศส เกี่ยวข้องจากลูกฝรั่งเศลงกลาว เขมร และญวนเป็นเมืองขึ้น เอื้อนว่า "กรณีโต้แย้ง ร.ศ. 112 (พ.ศ. 2436)" ด้วยพระความสามารถญาณของตีนสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงยอมเสียสละส่วนน้อยเหตุด้วยรักษาเมืองไว้ จึงทรงสละดินแดนฝั่งซ้ายลำน้ำโขงให้แก่ประเทศฝรั่งเศส และตามสนธิสนธิสัญญาที่ทำขึ้นระหว่าง 2 เมือง มีข้อกำหนดห้ามเมืองสยามตั้งกองทหารและป้อมกำแพงอยู่ในรัศมี 25 กม.ของฝั่งห้วงน้ำโขง ดังนั้น คณะทหารไทยที่ตั้งเหม็นยางอุดรประจำอยู่ที่เมืองหนองคาย อันเป็นพาราสูญสิ้นกลางของหัวประเทศหรือมณฑลอุดรธานี ซึ่งมีกรมหมื่นแจ่มแจ้งศิลปาคมเป็นข้ารับใช้ใหญ่จบราชการ จำต้องอพยพขยับย้ายลึกเข้ามาเมื่อหมู่บ้านแห่งเอ็ด 1ชื่อบ้านเดื่อหมากแข้ง (ซึ่งเป็นที่ตั้งจ.จังหวัดอุดรธานีล่าสุด) ***งจากฝั่งห้วงน้ำโขงกว่า 50 กม. ครั้นทรงพินิจพิเคราะห์เห็นว่าหมู่บ้านแห่งนี้มีจังหวัดชัยภูมิพอเหมาะสม เพราะว่ามีอู่น้ำดี เช่น หนองนาโซเดียมคลอไรด์ (หนองประจักษ์สมัยปัจจุบัน) และหนองน้ำอีกหลายแห่งรวมทั้งห้วยหมากแข้งซึ่งเป็นลำห้วยน้ำใสไหลเย็นเหม็นยางอุดร กรมหมื่นกระจ่างศิลปาคมทรงบังคับให้ตั้งศูนย์มณฑลอุดรธานี และตั้งกองทหารขึ้น ณ หมู่บ้านเดื่อหมากแข้ง จึงพอเห็นได้ว่ามณฑลจังหวัดอุดรธานีได้กำเนิดขึ้นโดยประจวบเหมาะเพราะว่าสาเหตุทางด้านความมั่นคงและการนครระหว่างบ้านเมือง อีกทั้งเหตุผลทางราชการค้า การคมนาคมในอดีต ดุจไรก็ตามคำว่า "อุดร" มาปรากฏในชื่อภาราเมื่อประมาณปี พ.ศ. 2450 (พิธีตั้งประเทศจังหวัดอุดรธานี 1 เดือนที่ 4 ร.ศ. 127 พ.ศ. 2450 โดยพระยาศรีสุริยราช วรานุวัตร "ต้นโพ เนติต้นโพ") บาท 1สมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้มีแนวทางพระบรมราชวโรงการให้จัดตั้งพาราจังหวัดอุดรธานีขึ้นที่บ้านหมากแข้ง เป็นศูนย์กลางกลางของมณฑลอุดร ครอบคลุม เมือง อุดรธานี ขอนแก่น หนองคาย เลย หนองบัวลำภู บึงกาฬ สกลนคร นครพนม มุกในสมัยนั้น หลังการเปลี่ยนแปลงการถือบังเหียนจากแบบแผนสมบูรณาญาสิทธิ์ราชมาเป็นแนวทางระบบประชาธิปไตย เมื่อวันที่ 21 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2475 แล้วได้มีการสะสางท่าทางการเหม็นยางอุดรดำเนินงานร.แผ่นดิน เลิกการปกครองในระบบมณฑลในส่วนภาคยังคงเหลือหลอเท่านั้นธานีและอ.เท่านั้นมณฑลอุดรจึงถูกยุบเลิกไปเหลือหลอเท่าจ. "จังหวัดอุดรธานี" แต่ อย่างไรก็ตามจังหวัดอุดรธานียังคงมีหน่วยงานร.ด้านการถือบังเหียนของกระทรวงต่าง ๆ ที่จัดตั้งในส่วนถิ่นที่แสดงรูปร่างของหมดไปกลางการดำเนินงานในพท.อิสานตอนบน เช่น ที่ทำการดูแลงานการทะเบียดเบียนราษ ภาค 4 คลังเขต 4 สรรพสามิตเขต 4 ศาล ผู้พิทักษ์สันติราษฎ์ภูธรเขต 4 ฯลฯ ถิ่นท่องตะลอนทางเทพนิรมิต[แก้] สวนหลวงหนองตระหนัก สวนหลวงหนองกระจ่าง อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี ภูฝอยลม อ.หนองแสงเหม็นยางอุดร ทะเลบัวแดง,สวนเทพนิรมิต(สวนลิง),วัดถ้ำผาวิมาน-ลานหินตั้ง-จุดชมวิวผาตากซ่ง-ตะพานหิน-ลานหินงาม3จังหวัดในวนอุทยานภูเขาสวนกวาง ตำบลท่าลี่ อ.กุมภวาปี คันดินห้วยหลวง อำเภอภาราจังหวัดอุดรธานี สวนกล้วยไม้หอมอุดรซันไฌน์ อ.ประเทศจังหวัดอุดรธานี สวนแห่งชาตินายูง-น้ำโสม,ภูหมอกบ่วาย,น้ำตกห้วยป่าชี,น้ำตกห้วยอัอ,น้ำตกตาลโตน,น้ำตกเขาเต่า,น้ำตกยูงทอง,น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกชีโป,น้ำตกกลบเลา,น้ำตกฟ้าห้วน,น้ำตกคำพม่า อ.นายูง อ่างเก็บน้ำพาน อ.สร้างคอมเหม็นยางอุดร อุทยานเรื่องเก่าแก่ภูบาทา,น้ำตกตาดธารายนต์(ต.คำด้วง),อ่างเก็บน้ำห้วยทรายแก้ว อ.บ้านผือ คำชะโนด อ.บ้านดุงเหม็นยางอุดร ถ้ำสุมณฑา,ภูผาหัก,น้ำตกวิมานทอง,น้ำตกผาทอง(หน่วยคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก อำเภอวังสามหมอ) น้ำตกธารงาม,น้ำตกคอยนาง,น้ำตกตาดมะค่า,น้ำตกวังตาดแพ,น้ำตกถ้ำรู,น้ำตกตาดโตน,น้ำตกวังขอนแดง,น้ำตกดังบาล อ.หนองแสง น้ำตกชะโนด,น้ำตกสามเทพ,ถ้ำผาแซง,อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำทรงตอนล่าง อำเภอน้ำโสม วนอุทยานวังสามหมอ-แก่งวังใหญ่,เขื่อนลำพันชาด อำเภอวังสามหมอ น้ำตกนางริน,น้ำตกผาอินแปลง,ถ้ำผาอินแปลง อำเภอโนนสะอาดเหม็นยางอุดร วนอุทยานภูสวนกวาง,อ่างเก็บน้ำลำห้วยทราย,สระผุด,ถ้ำพระ,ถ้ำจ้อง อ.โนนสะอาด วนอุทยานภูบาทต้นบัวบก/น้ำตกตาดน้อย,น้ำตกตาดเม็ก,อ่างเก็บน้ำหัวยทราย(หว่างเขาขาด) อ.บ้านผือ อุทยานแห่งชาติภูผายา,น้ำตกวังขนุน,ถ้ำราศีสิงห์ อ.กุดจับ อ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า,อ่างเก็บวจีหมากคุณ,ภูลาดช่อฟ้า,น้ำตกห้วยหลีผี,น้ำตกหินตั้ง,น้ำตกตาดโตน(บ้านผาสิงห์) อ.หนองวัวซอ อ่างเก็บน้ำถ้ำกกดู่/ถ้ำกกดู่(กลุ่มป้องกันอุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำที่ภก.4อำเภอหนองแสงและที่ภก.5ถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ) ถ้ำงูซวง,น้ำตก2ชั้น อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร โฮมสเตย์หมู่บ้านคีรีวงกต-ทะเลหมอก-น้ำตกห้วยช้างพลาย,น้ำตกห้วยพาง,น้ำตกตาดโตน อำเภอนายูง ขี้เทือกเขาภูผาแดง(น้ำตกซำหินหงษ์,น้ำตกซำม่วง,ผาจันได,ผาแฟน,รอยพระพุทธบาทผาแดง,ลานหินแตก-หลุมทรัพย์สมบัติ,อ่างเก็บน้ำร่องป่าม่วย)อ.บ้านผือ แก่งหินฮอมน้ำตก,แก่งมนน้อย อ.วังสามหมอ ถิ่นท่องตะลอนทางพงศาวดารและโบราณคดีวิทยา[แก้] อู่มรดกโลกบ้านเชียงเหม็นยางอุดร ศาลหลักมณฑลเมืองอุดรธานี อนุสาวรีย์กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี ที่มรดกโลกบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พระพุทธบาทหลังเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดรอยเท้าบัวบาน อำเภอบ้านผือ วัดรอยพระบาทต้นบัวบก อำเภอบ้านผือ วัดป่าภูก้อน อ.นายูง ศาลหลักประเทศธานีจังหวัดอุดรธานี ศาลเจ้าปู่ย่าอุดรธานี อ.ภารา วัดมัชฌิมาวาส อ.พาราจังหวัดอุดรธานี คำชะโนด/ศาลเจ้าปู่ศรีสุทโธ,อุตสาหกรรมเกลือแกงเกลือสินเธาว์ อำเภอบ้านดุง วัดพระแท่นบ้านแดง (หลวงปู่พิบูลย์ )อำเภอพิบูลย์รักษา ถ้ำราชสีห์ อำเภอกุดจับ วัดถ้ำสหาย อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดป่าภูย่าอู่ อำเภอบ้านผือ วัดนาคาเทวี บ้านนาข่า อ.นคร วัดถ้ำสุมณฑาภาวนา อ.วังสามหมอ วัดผาน้ำทิพย์ อ.วังสามหมอเหม็นยางอุดร วัดป่าศรีคุณาราม อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดป่าภูหินร้อยก้อน อ.หนองแสง วัดถ้ำเพียอินทร์ อำเภอหนองแสง วัดถ้ำเต่า อำเภอหนองวัวซอเหม็นยางอุดร วัดดอยนางหงษ์ อ.วังสามหมอ วัดป่านาคำน้อย หลวงพ่ออินทร์ถวาย อ.นายูง วัดป่าภูฆ้องกระแต/บรรณพตวนาราม(หลวงปู่บุญนาค อุตตโม สานุศิษย์หลวงปู่มั่น) อำเภอศรีธาตุ วัดภูทองเทพนิมิตร(หลวงพ่อทันอกทันใจ) อ.หนองแสง วัดเขาช่องชาด อ.หนองวัวซอเหม็นยางอุดร แหล่งประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ อ.นครจังหวัดอุดรธานี ปรางค์กู่แก้ว อำเภอกู่แก้วเหม็นยางอุดร วัดพระพุทธบาทบุณฑริก(วัดภูบาทา)อ.หนองวัวซอ วัดเทพสิงหาร(หลวงปู่เครื่องเครา ธรรมจาโร)อ.นายูง วัดป่าภูทอง(หลวงปู่คูณ สุเมโร)อ.บ้านผือ วัดป่านาคูณ(หลวงปู่บุญมี ปริปุณโณ)อ.บ้านผือ วัดภูหินดัง(หลวงพ่อมหาค้ำ ฉินนาลโย)อ.บ้านผือ วัดภูสังโฆ/วัดภูสังโฆญาณวิแท้โสภณ(หลวงพ่อวันชัย วิจิตโต สาวกเอกหลวงตามหาบัว)อำเภอหนองวัวซอ อู่ท่องท่องเที่ยวศิลปวัฒนธรรมระเบียบแบบแผนและกิจกรรม[แก้] งานบูชากรมหลวงเข้าใจ อ.ประเทศ ณ ละแวกอนุสาวรีย์กรมหลวงฯ ทุกวันที่ 18 มกราคม ของทุกปีเหม็นยางอุดร งานสักการะเสาหลักมณฑล มกราคม ของทุกปี งานสักการะศาลเทพาดูแล มกราคม ของทุกปี งานนมัสการรอยเท้าบัวบก อำเภอบ้านผือ จัดมณฑลวัดพุทธเจ้าบากต้นบัวบก ในวันขึ้น 13–15 ค่ำ ดวงเดือน 3 ของทุกปี งานถนนเครื่องกิน สงกรานต์นครอุดรธานี อำเภอประเทศอุดรธานี จัดในช่วงวันสงกรานต์ของทุกปี ระหว่างวันที่ 10–16 เมษายนของทุกปี เขตสวนส่วนรวมหนองชัด และถนนเทศาเหม็นยางอุดร งานประเพณีบุญไฟพะเนียงล้าน บ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จัดขึ้นวันที่ 15 ค่ำ ดวงจันทร์ 6 งานบุญบั้งไฟกือ(บั้งไฟ10ล้าน)ชื่องาน เบิ่งมองศิลปถิ่นภูไทเอ้ไฟพะเนียงใหญ่วังสามหมอ อ.วังสามหมอ จัดบริเวณสวนธารณะหนองแวงโคก ในวันที่20-25 พฤษภาคมของทุกปี งานตั้งอ.วังสามหมอ ฮีตฮอยศิลปะถิ่นภูไทประวัติศาสตร์ความรักท้าวเฮ้ากับนางคำบาง จัดบริเวณลานภาระหน้าที่ว่าการอ.วังสามหมอ จัดขึ้นวันที่ 8 มกราคม ของทุกปี งานระเบียบแบบแผนแข่งเรือยาวชิงถ้วยพระราชทาน อำเภอกุมภวาปี ช่วงออกพิรุณของทุกปี งานงานเทศกาลโคมลม อำเภอพิบูลย์รักษ์ ในช่วงดวงเดือนพฤศจิกายนของทุกปี งานการฉลองโฮมพาแลง แดนผ้าหมี่ขิดจ.จังหวัดอุดรธานี อ.นครจังหวัดอุดรธานี จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี งานฉลองเจ้าปู่ เจ้าย่า อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี จัดทุกวันที่ 5 เดือนธันวาคม ของทุกปี งานรำบวงสรวงเจ้าปู่ศรีสุทโธ วันขึ้นปีใหม่ ศาลหลักนครอ.บ้านดุง จัดระหว่างวันที่ 27 เดือนธันวาคม – 2 มกราคมของทุกปี งานแบบแผนบุญบั้งไฟคำชะโนด คำชะโนด อ.บ้านดุง บ้านไทพวน ตำบลบ้านเชียง อ.หนองหานเหม็นยางอุดร ที่ขายผ้าพื้นมณฑล บ้านนาข่า ตำบลนาข่า อำเภอภาราอุดรธานี งานทุ่งศรีนคร งานกาชาด บุรีจังหวัดอุดรธานี ณ สนามทุ่งศรีมณฑล จัดระหว่างวันที่ 1–15 ธันวาคมของทุกปี เส้นทางเกี่ยวการท่องสัญจรกับบุรีใกล้เคียงคู่[แก้] อุดรธานี-หนองบัวลำภู-เลยวัดป่าบ้านตาด-วัดถ้ำกลองเพล-อนุสาวรีย์สมเด็จพระกษัตริย์-ถ้ำเอราวัณ-ภูกระดึง หรือภูหลวง-ภูเรือ-แก่งขดงอ จังหวัดอุดรธานี-หาดโขงแก่งโขงสวนเรื่องเก่าแก่ภูบาท-วัดป่าภูก้อน-วัดป่าบ้านเพิ่มให้-หาดตำรา-แก่งงอ-น้ำตกตาดหมอก-น้ำตกธารทอง อุดรธานี-หนองคายวัดพระธาตุบังพวน-วัดพระธาตุองค์ตื้อ-เมืองคุก-สะพานความสัมพันธ์-ท่าไป-ศาลาแก้วกู่ อุดรธานี-หนองบัวลำภู-ขอนแก่นวัดถ้ำกลองเพล-อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ-คันนาอุบลรัตน์-วัดรอยพระบาทภูพานคำ-วัดพระธาตุขามแก่น-น้ำตกธารงาม อุดรธานี-สกลนครบ่อประดิษฐ์เหวย-บ้านเชียง-วัดป่าอุดมสมพร-วัดถ้ำขาม-หนองหาน-วัดพระธาตุเชิงชุม-วัดป่าสุทธาวาส-พระที่พักภูพานราชนิเวศ-น้ำตกความรอบรู้สุขสันต์-วัดถ้ำสุมณฑา-คันดินน้ำอูน จังหวัดอุดรธานี-กาฬสินธุ์วัดป่าบ้านตาด-วัดมหาธาตุสถูปเจดีย์ดอนแก้ว-วัดป่าแมว-วนอุทยานวังสามหมอ-ฝายลำพันชาด-วนอุทยานภูพระ-คันนาลำปาว-สวนสะออน-ไดโนเสาสหัสขันธ์-บ้านโพนแพรวาเหม็นยางอุดร สวนธารณะ/สวนวิชาพฤกษศาสตร์[แก้] 1. สวนส่วนกลางหนองกระจ่างศิลปาคม ตั้งอยู่ในเขตเทศบาลนครจังหวัดอุดรธานี เป็นหนองน้ำขนาดใหญ่ มีมาตั้งแต่ก่อนตั้งประเทศอุดรธานี เดิมเรียกว่า หนองนาโซเดียมคลอไรด์ ตั้งอยู่ทางทิศสุริยาตกของตัว นครเพราะเป็นเกียรติแก่พลตรีพระผู้เป็นเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าทองกองก้อนใหญ่ กรมหลวงประจักษ์ศิลปาคม ผู้ทรงก่อตั้งมณฑลอุดรธานี ในปี พ.ศ. 2530 เทศบาลนครอุดรธานีได้กระทำชำระหนองกระจ่างขึ้นใหม่ เพราะด้วยถวายเป็นราชสักการะแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสทรงโตขึ้นพระชนมฝนครบ 5 รอบ โดยเขตตัวเกาะกลางน้ำได้จัดทำสวนกระหย่อม ปลูกไม้มาลย์ปลำดับขั้นหลายชนิดเป็นระเบียบมาก ทำตะพานประสานระหว่างเกาะ มีน้ำพุ หอน. และสวนเด็กเล่น แต่ละวันจะมีประชาชนไปพักผ่อนและออกอำนาจกายเป็นจำนวนมาก ทางด้านทิศสุริยาตกเฉลียงทิศอุดรจะมีพระตำหนักหนองกระจ่างซึ่งเคยเป็นที่ตีตราของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลสมัยปัจจุบัน เหม็นยางอุดร 2. สวนส่วนรวมหนองสิม เป็นสวนธารณะในย่านชุมชนที่จะให้บริการแก่ข้าแผ่นดินเพราะว่าเป็นสถานที่ใช้ในการออกศักดิ์กาย พักผ่อน ซึ้งภายในได้มีการจัดภูมิประเทศเพราะด้วยทำกิจกรรมต่าง ๆ เหม็นยางอุดร 3. สวนส่วนรวมอัมพุชินี เป็นสวนทั่วไปเพื่อใช้ออกอำนาจกายจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้ชาวเมืองในพท.ได้เป็นสถานที่พบปะพูดคุยกัน สวนส่วนกลางสระบัวตั้วอยู่ชั้นในเขตอ.พาราจังหวัดอุดรธานี ข้างในจัดเป็นสวนกระหย่อมปลูกต้นไม้แต่งไว้วิธีเป็นระเบียบ อีกทั้งยังมีการจัดแสดงน้ำพุให้ได้ชมกันอีกด้วย และรอบสวนสาธารณะสระบัวยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์์นิจสินเมืองอุดรธานีตั้งอยู่ด้วย นั่นก็คือ ศาลเจ้าปู่ย่า จ.อุดรธานี 4.สวนพฤกษศาสตร์ สวนรวมพรรณไม้ป่า60พิรุณกัณฑ์มหาราชินี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อุทยาน[แก้] อุดรธานีเป็นเมืองที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น1ใน5เมือง(นครราชสีมา-ห้วงน้ำมูล-ลำมูลบน-ลำตะคอง,ชัยภูมิ-แม่น้ำชี-ลำธารพรหม-สายน้ำเชิญ,เลย-แควเลย-ลำน้ำพอง-สายน้ำเหือง,อุดรธานี-สายน้ำการสู้รบ-สายน้ำปาว-สายธารห้วยหลวง,สกลนคร-แม่น้ำการศึก-ลำธารายนต์ง-สายธารก่ำ) ที่เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่เอ้ของภาคพระอาทิตย์ออกเบี่ยงทิศอุดร มีอุทยาน/วนอุทยาน/เขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าที่ยิ่งใหญ่เช่นนี้เหม็นยางอุดร อุทยานแห่งชาตินายูง-น้ำโสม ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านเป็นประกาย ตำบลนายูง อ.นายูง เมืองอุดรธานี(จังหวัดอุดรธานี-เลย-จังหวัดหนองคาย) อุทยานธารงาม-ภูฝอยลม ที่ทำโครงการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ภูฝอยลมตั้งอยู่ที่อ.หนองแสง(กรมอุทยานแห่งชาติผู้มีชีวิตป่าและตระกูลพืชเตรียมข่าวสารเป็นอุทยานแห่งชาติภูฝอยลม) สวนแห่งชาติภูผายา ที่กระทำการสวนฯตั้งอยู่ที่ภูหินจอมธาตุบ้านห้วยยางคำ ตำบลกุดจับ อำเภอกุดจับ บุรีจังหวัดอุดรธานี (ผนวกรวม วนอุทยานภูผาแดง อ.บ้านผือ อุดรธานี,วนอุทยานภูหินจอมธาตุ อ.กุดจับ จังหวัดอุดรธานี,ภูผาเมือง-ภูแปลก-ภูผากูก-ภูผายา หนองบัวลำภู) อุทยานแห่งชาติภูเก้า-ภูพานคำ(หนองบัวลำภู,จังหวัดอุดรธานี,ขอนแก่น) ที่ทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าศิลา ตำบลบ้านค้อ อำเภอโนนสัง เมืองหนองบัวลำภู มีหน่วยคุ้มครองอุทยานแห่งชาติภูเก้าภูพานคำที่ภก.4และภก.5ตั้งอยู่ที่บุรีจังหวัดอุดรธานี อุทยานแห่งชาติภูผาเหล็ก(จังหวัดสกลนคร,อุดรธานี,กาฬสินธุ์) ที่ทำการสวนฯตั้งอยู่ที่บ้านท่าวัด ตำบลปทุมวาปี อ.ส่องดาว เมืองจังหวัดสกลนคร มีคณะป้องกันสวนฯตั้งอยู่ที่ภูผาหักอ.วังสามหมอบุรีอุดรธานี วนอุทยานวังสามหมอ ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองกุ้งทับม้า อำเภอวังสามหมอ ธานีจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานพนมสวนกวาง ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลทมนางาม อ.โนนสะอาด จังหวัดจังหวัดอุดรธานี วนอุทยานน้ำตกคอยนาง ที่กระทำการวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลหนองแสง อำเภอหนองแสง บุรีอุดรธานี วนอุทยานภูบาท 1บัวบก ที่ทำวนอุทยานฯตั้งอยู่ที่ตำบลมณฑลพาน อำเภอบ้านผือ จ.อุดรธธานี เขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าหนองหัวคู ที่กระทำเขตห้ามล่าสัตว์ป่าฯตั้งอยู่ที่อำเภอพารา บุรีจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าหนองหานกุมภวาปี ที่กระทำเขตห้ามล่าสิ่งมีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่อ.กุมภวาปี เมืองจังหวัดอุดรธานี เขตห้ามล่าคนป่าลำปาว ที่กระทำเขตห้ามล่าผู้มีชีวิตป่าฯตั้งอยู่ที่บริเวณแหลมโนนเลิศ ตำบลโนนบุรี อำเภอสหัสขันธ์ บุรีกาฬสินธุ์(ครอบคลุมภูมิประเทศอำเภอสหัสขันธ์,ท่าคันโท,หนองกุงศรี ธานีจังหวัดกาฬสินธุ์และพท.อำเภอศรีธาตุ,วังสามหมอ ธานีจังหวัดอุดรธานี) อู่ท่องท่องเที่ยวล่องแพที่ประธาน[แก้] ล่องแพอ่างน้ำพาน อำเภอสร้างคอม(ปิดท่องเดินทางดวงจันทร์มิถุนายน-เดือนกรกฎาคมทุกปีเหตุด้วยฟื้นฟูระบบนิเวศน์) ล่องแพอ่างเก็บน้ำห้วยตาดข่า อ.หนองวัวซอ ล่องแพหนองปะโค อ.กุมภวาปี ล่องแพคันนาลำพันชาด/วังใหญ่ อ.วังสามหมอ ล่องแพฝายห้วยหลวง อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี สถานที่ประธานทางตำนาน/พิพิธภัณฑ์[แก้] อุทยานพงศาวดารภูบาทา ที่กระทำการอุทยานฯตั้งอยู่ที่ภูบาท 1อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถานสถานแห่งชาติบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์พาราอุดรธานี อำเภอเมือง พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านไทพวนบ้านเชียง อำเภอหนองหาน พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่เป็นประกาย โอภาโส วัดป่าศรีอุดมรัตนาราม อำเภอโนนสะอาด พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงพ่อทูล ขิปุปปญโญ วัดป่าบ้านค้อ อำเภอบ้านผือ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ถิร ฐิตธมโม วัดป่าบ้านจิก/ทิพยรัฐนิมิตร อ.ภาราจังหวัดอุดรธานี พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโณ วัดป่าบ้านตาด อำเภอมณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่ดวงจันทร์ศรี จนททีโป วัดโพธิสมภรณ์ อ.มณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่อ่อน ญาณสิริ วัดป่านิโครธาราม อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/สถูปเจดีย์หลวงพ่อคำพอง ติสุโส วัดถ้ำกกดู่ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่บัว สิริปุณโณ วัดป่าหนองแซง อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่อ่อนสา สุขกาโร วัดป่ากลุ่มคนประชุมวิวัฒน์ราม อ.มณฑลอุดรธานี พิพิธภัณฑ์/สถูปหลวงปู่มี ปมุตโต วัดดอยเทพนิมิตร/ถ้ำเกีย อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปเจดีย์หลวงปู่พรหม จิรปุญโญ วัดประสิทธิธรรม อ.บ้านดุง พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่อุ่น ชาคโร วัดดอยกระไดสุคติ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงพ่อคำแพง อัตตสันโต วัดป่าบุญญานุสรณ์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑสถาน/สถูปหลวงปู่ลี กุสลธโร วัดภูผาแดง/วัดป่าเกษรศีลศีลธรรมเจดีย์ อำเภอหนองวัวซอ พิพิธภัณฑ์/เจดีย์หลวงปู่บุญวิธู กมโล วัดป่าความสงบกาวาส อำเภอไชยวาน แหล่งทำความเข้าใจและท่องเตร็ดเตร่เชิงประวัติศาสตร์โฮจิมินห์ บ้านหนองฮาง ตำบลเชียงพิณ อำเภอมณฑลจังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

ประกาศอัพเดท

บริการ แพ็คเก็จรับโพสต์ขายอสังหาฯ โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 30 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 26 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 55 ครั้ง

รับโพสต์ Package C - รับโพสต์แบบต่อเนื่อง โพสต์ทุกวันจันทร์ - ศุกร์

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 17 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 170 ครั้ง

รับโพสต์ Package B - รับโพสต์แบบเลื่อนประกาศผสมกับโพสต์ (ทุกวันจันทร์-ศุกร์)

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 23 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 44 ครั้ง

ป้ายอะคริลิคติดตัวอักษรสติ๊กเกอร์

(โพสต์ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร) - อุตสาหกรรม เครื่องจักรเครื่องจักร 20 ต.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 0 ครั้ง

บริการ โพสต์เลื่อนประกาศ 100 เว็บ + โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 25 โพสต์

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 27 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 36 ครั้ง

Package รับทำโฆษณา, ลงติดแบนเนอร์, แบนเนอร์หัวเว็บ (Header) ขนาด 728x90 จำนวน 300 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 24 มิ.ย. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 168 ครั้ง

บริการ แพ็คเก็จรับโพสต์ขายอสังหาฯ โพสต์ทุกวัน จ-ศ วันละ 60 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 27 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 33 ครั้ง

บริการ รับโพสต์ประกาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ วันละ 100 เว็บ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 27 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 33 ครั้ง

รับโพสต์ Package : ลงประกาศปักหมุด ลงประกาศแนะนำหน้าแรก

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 18 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 47 ครั้ง

บริการ รับโพสต์ Package D - โพสต์เว็บบอร์ดโดยเฉพาะ

() - ธุรกิจ งานรับจ้างโพสต์ 25 ส.ค. 2564

ราคา ไม่ระบุ

เข้าชม 34 ครั้ง

ราคา ไม่ระบุ

  • ผู้ลงประกาศ : อุดรธานี
  • ความต้องการ : แนะนำ
  • สภาพสินค้า : ไม่ระบุ
  • วันที่ลงประกาศ : 21 มิ.ย. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 21 มิ.ย. 2560 03:17:33 น.
  • ที่อยู่ : สถานที่ท่องเที่ยว
  • จังหวัด : โพสต์ประกาศฟรี อุดรธานี
  • เบอร์โทรศัพท์ : 023432423432
  • Email : udonthani@gmail.com

ติดต่อเจ้าหน้าที่ด่วน